Kürtaj Doktoru

Kürtajın Riskleri

Kürtajın riskleri nelerdir, tehlikeleri yan etkileri ve zararları;Tecrübeli doktorlar  tarafından uygulanıldığı takdirde normal gebelik haftalarında yapılan kürtaj işlemi sırasında oluşabilecek riskler yok denecek kadar azdır. Ancak yine bir cerrahi girişim olduğu için bazı riskler de taşır.

Rahimin delinmesi (Rüptür)
Rahim delinmesi işlem dikkatli yapıldığı taktirde son derece nadir görülen bir komplikasyondur. Risk gebelik yaşı büyüdükçe artar.
Rahim delindiği fark edildiğinde hemen işleme son verilir ve hasta müşahade altına alınır. Eğer delinen bölgeden karın boşluğu içine kanama oluyor ise hastada spesifik belirtiler ortaya çıkar. . Eğer işlem esnasında rüptür olduğu fark edilmez ise barsaklar, mesane, rektum gibi organlar hasar görebilir ve bu durumda hastada hayati tehlike yaratacak boyutlara varabilecek riskler doğar
Kürtajın tehlikeleri arasında en önemlilerinden biridir. Deneyimsiz bir hekim tarafından yapıldığında ve kürtajdan sonra hemen veya sırasında fark edilmediğinde ciddi sıkıntılara yol açabilir.

Parça kalması , Rest plasenta
Küretajın en sık görülen komplikasyonudur ve  halk arasında parça kalması olarak anılan "rest" durumudur. Belirli bir sure sonra ortaya çıkan fazla miktarda olan ve kesilmeyen kanama ile kendini belli eder. Tedavide yeniden kürtaj gerekir. Ciddi bir tehlike yaratmaz. 5 haftadan küçük ve 10 haftadan büyük gebeliklerde daha fazla görülür.

Kürtaj sonrası enfeksiyon
Kürtajın riskleri arasında görülen bir diğer  komplikasyon ise enfeksiyondur. Genelde işlemden 4-5 gün sonra ortaya çıkar. Gelişen enfeksyon tüplere kadar yayılırsa tüplerde yapışıklık ve tıkanıklığa sonuçta da kısırlığa neden olabilir. İşlem esnasında hijyen ve sterilite kurallarına uyulursa risk azalır. Bazen kişinin kendisinden kaynaklanan faktörler neticesinde enfeksiyon ortaya çıkabilir.Kürtajdan sonra hijyene dikkat edilmemesi, hemen cinsel ilişkşiye girlimesi, havuz –deniz yasağına uyulmaması gibi durumlarda kürtajın tehlikeleri nden bir olan enfeksiyon oluşabilmektedir. İdeal olan her kürtaj işleminden sonra koruyucu amaçlı antibiyotik tedavisi uygulamaktır.

Hamileliğin  devamı
Çok küçük gebeliklerde bazen gebelik ürünü boşaltılamayabilir ve olay devam edebilir. 5 haftalıktan küçük gebeliklerde daha sık görülür.F ark edildiğinde 1 hafta sonra işlemin tekrarı gerekebilir. Bu nedenle kürtajın en erken 5-6. haftalarda yapılması uygun olur. Veya kürtajı takiben ultrason ile kontrol bu riski ekarte eder.

Rahim içinde kan birikmesi
Hematometra olarak isimlendirilen son derece nadir görülen bir durumdur.Gebelik sonlandırması sonrası rahim ağzı sımsıkı kapanır ve kan rahim içinde birikir. Oldukça ağrılı bir durumdur. Rahim ağzının ince bir buji ile açılması sorunu çözer.

Kürtajın yapılamaması
Bazen daha önceden geçirilmiş bazı operasyonlar ya da rahimdeki şekil bozukluklarına bağlı olarak rahim içerisine katater sokulmaz ve kürtaj yapılamaz. Böyle bir durumda hasta anesteziden uyandırılır, ağzıdan ve vajinal yoldan uygulanan bazı ilaçlar ile rahim ağzının açılması sağlanır ve 1-2 gün sonra işlem gerçekleştirilir.

Yapışıklık
Kürtajın yan etkilerinden en önemlilerinden biridir.Kurtaja  bağlı gelişen ve Asherman sendromu adı verilen durumdur. Burada rahimin iç duvarlarında yapışıklıklar ve dolayısı ile adet kanamasında azalma ve hatta kısırlık görülebilir. Nedeni metal küretler ile rahimin gereğinden fazla kazınmasıdır. Tanısı rahim filmi çekilerek konur. Deneyimsiz ellerde kürtajın yan etkileri nin daha sık olduğunu unutmamak gerekir.
Kürtajın zararları olarak halk arasında değerlendirilen yapışıklık ve buna bağlı kürtajdan sonra kısırlık durumu nadiren de olsa dikkatli ve gerekli kurallara uyulmadan yapılan deneyimsiz kişiler tarafından yapıldığından olmaktadır

Aşırı Kanama
Özellikle büyük gebeliklerde işlem esnasında aşırı miktarda kanama olabilir. Kanama durdurulamaz ise hasta ciddi sorun  girebilir. Oldukça nadir görülen bir durumdur.

Adet gecikmesi, adet rötarı
Gebelik sonlandırılması sonrası ilk adet genelde 4 hafta sonra görülür. Kürtajın yapıldığı gün adet kanamasının ilk günü olarak kabul edilir ve normalde kaç günde bir adet görülüyor ise o kadar süre sonra ilk adetin olması beklenir. Nadiren bu süre 60 güne kadar uzayabilir. Eğer beklenen günde adet görülmez ise mutlaka jinekolojik değerlendirme gerekir. Eğer adet gecikmesine gebeliğin devamı, Asherman Sendromu gibi bir komplikasyon neden olmamış ise ya da gebelik devam etmiyor ise ilaçlar ile adet kanamasının olması sağlanır.

Kürtajın tüm riskleri, tehlikeleri yan etkileri ve zararları  gebelik haftası büyüdükçe artar. Bu nedenle kürtaja karar verildiğinde yasal sınır olan 10. haftanın geçirilmemesi gerekir. Adet gecikmeniz olmasa bile gebelik şüpheniz varsa mutlaka bir jinekoloğa müracaat ediniz.

Kürtaj Randevusu

Randevu

Cinsellik