Kürtaj Doktoru

Kürtaj nasıl yapılır

Kürtaj nasıl yapılır sorusu hasta tarafından sıklıkla sorgulanmaktadır. Günümüzde genellikle tabii ki bizde de vakum aspirasyon yöntemi ile kürtaj yapılmaktadır. Bu işlem sırasında kullanılan vakum aspirasyon sistemi “Karmen kanülü” olarak isimlendirilmektedir ve bu sistemin uçları plastik-yumuşak yapıda olup bir defa kullanıldıktan sonra atılmalı ve tekrar kesinlikle kullanılmamalıdır.Maalesef bir çok merkez ucuz kürtaj yapmak için aynı kanülleri solusyon ile yıkayıp defalarca kullanmaktadırlar. Vakum sisteminin uçları değişik kalınlıkta olup gebeliğin büyüklüğüne göre farklı ebadlarda kullanılmaktadır. Gebelik büyüdükçe kullanılan uçların çapları da büyümektedir.

Anestezi şekli genel anestezi yada lokal anestezi olabilmektedir. Daha önce hiç doğum yapmamış veya sezeryan ile doğum yapmış hastalarda serviks, rahim ağzı kapalı olabileceği için genellikle genel anestezi tercih edilir. Bunun ana nedeni kürtaj işlemine bağlı duyulacak fiziksel , psikolojik rahatsızlığın yok edilmesinin yanı sıra hastanın tam olarak rahat etmesini de sağlamaktır .Lokal anestezi ile rahim ağzının yanlarına anestezik ilaç enjekte edildiği halde rahatsızlık hissi ve vakum esnasında ağrı duyulabilir. Kürtajın psikolojik etkisi de düşünüldüğünde çoğunlukla genel anestezi tercih edilmektedir.Anestezi süresi kürtaj işlemi kısa olduğu için ortalama 3-5 dakika kadardır. Uyanma süresi genellikle 5 dakikadır.İşlem sonrası 60 dakika dinlenmenin ardından anestezi etkisi geçtiği için hasta evine gidebilmekte ve normal yaşantısına dönebilmektedir.

Kürtaj işlemi jinekolojik masada muayene ve ultrasonografik incelemeyi takiben yapılır. Ultrasonografi ile gebelik haftası kesin olarak saptanmalı ve genital organlarda başka herhangi bir sorun olup olmadığı önceden tespit edilmelidir.
Kürtaj işleminin  ülkemizde kanunen yapılması için gebeliğin büyüklüğünün son adet tarihinin ilk gününe göre yapılan hesaplamada gebelik haftasının 10 haftanın altında olması yasal olarak gereklidir. 10 gebelik  haftasından büyük gebeliklerin kürtajının yasal olarak yapılması mümkün olmadığı gibi tıbbi riskler açısından da tehlikelidir.

Kürtaj tekniği.

Kürtaj tekniği; Hasta jinekolojik masada iken rahim ağzının görülebilmesi için önce özel bir vajinal spekulum hazneye yerleştirilir. Vagina ve rahim ağzı özel bir antiseptik  solüsyonla silinir. Rahim tek dişli olarak isimlendirilen bir alet ile tutulup çekilir ve işlemin yapılabilmesi için rahim  düz hale getirilir. Lokal anestezi uygulanacak ise bu tutma işleminden sonra lokal anestezik ilaç rahim ağzına yapılır. Genel anestezi uygulanan hastalar bu lokal işlemler zincirini yani kürtaj masasına yattıktan sonra kürtajın bitip dinlenme yataklarına kadar alınan tüm kısımı başından itibaren hiç hissetmezler ve  tabii ki görmezler.

Daha sonra rahim ağzını gebelik haftasının büyüklüğüne göre genişletip açmak için buji olarak isimlendirilen aletler kullanılır ve rahim ağzı açılır. Daha önce doğum yapmış ve gebelik haftası küçük hamilelerde , 6 hafta ve daha küçük gebeliklerde genellikle  bu dilatasyon işlemi gerekmemektedir. Lokal anestezi uygulanan hastalarda  kürtaj işleminin en sıkıntılı ve ağrılı dönem bu rahim ağzının açıldığı dilatasyon dönemidir

Rahim ağzı nın genişletilmesi yani dilatasyonun ardından steril olan ve özel boyutlarda olan plastik kanüller ile rahim ağzından içeri girilerek rahim boşluğuna ulaşılır ve gebelik ürünü aspire adilir. ( Kürtaj aletleri resimleri)Rahim içi ve aspire edilip temizlendikten sonra tek dişli aleti çıkarılır, çıktığı yerdeki kanama var ise bir gazlı bez ile tampone edilerek durdurulur. Vajina tekrar antiseptik solüsyonlarla ile silinip  steril spekulum çıkarılır. Hasta jinekolojik masadan kaldırılmadan rahim içi ultrasonografi ile içeride  parça kalıp kalmadığını anlamak için kontrol edilir. Kürtaj sonrası ağrın ın olmaması için kalçadan iğne ile veya makattan fitil ile ağrı kesici uygulanır. Genel anestezi alan hastalar buraya kadar olan işlemlerin hiç birini hissetmez ve görmezler.


Vakumla Kürtaj, Randevu

Kürtaj Randevusu

Randevu

Cinsellik