Kürtaj Doktoru

Kürtaj için gerekenler

Kürtaj için gerekenler hasta tarafından önceden bilinmesi ve işlem sırasında bulundurulması gerekir,

Hastanın yaşını ve medeni durumunu  belirten nüfus cüzdanı,

Hastanın ve eşinin kan gurubu, kan uyuşmazlığını olup olmadığının anlaşılması için gereklidir,Eğer gebenin  bir sistemik rahatsızlığı var ise bu hastalığa ait doküman ve ilaçlar

Kürtaj yapılması için bir kanuni hüküm var ise mahkeme kararı örneği

Ülkemizde gebelik sonlandırılması amacı ile yapılan kürtaj  yasa ile tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır. Buna göre 18 yaşından büyük ve evli olan kadınlar hem kendi hem de eşlerinin rızası ile ancak kürtaj olabilirler. Evli olmayan kadınlarda eş rızası aranmaz kendi imza ve onayları ile kürtaj olabilirler. 18 yaşından küçük kişiler ise ancak veli veya vasilerinin onayı ile kürtaj olabilirler. Kürtaj bir mahkeme sonucu verilmiş bir karar ise işlemden önce mahkeme kararının tebliği gerekir.

Kürtajdan önce izin belgesi anlamına gelen  muaffakatname adı altında bir formun hasta tarafından imzalanması ve doldurması istenir.


Kürtaj Randevusu

Randevu

Cinsellik